Privacy Statement

Als u via deze site gegevens naar Reuvers zendt, geeft u Reuvers daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van een vacature. Reuvers gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen. Reuvers heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Deze site genereert automatisch logbestanden van het gebruik van de site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen en de doorverwijzende internetsites. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, maken we gebruik van zogenaamde ‘cookies'. Een ‘cookie' is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren. Indien u niet wilt dat wij een ‘cookie' op uw harde schijf laten installeren, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Echter indien u het gebruik van ‘cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.