reuvers_tegeltjespand

Reuvers Uitzendbureau

vóór en dóór technisch gekwalificeerd personeel.
reuvers_collage

Werknemers

Ben je op zoek naar een uitdagende baan in de techniek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Reuvers Uitzendbureau in Emmen is namelijk dé werkgever in de regio voor technisch gekwalificeerd personeel. Wij bieden technische banen voor langere tijd met kans op een contract bij ons of onze opdrachtgever.
slider_img_1

Opdrachtgevers

Reuvers Uitzendbureau staat voor betrouwbaarheid, flexibiliteit, professionaliteit en kwaliteit in combinatie met een persoonlijke benadering. Wij bemiddelen in banen op elk opleidingsniveau en zijn o.a. actief in de volgende vakgebieden: metaal, elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde, elektronica, procestechniek en industrie

prev next

Betrouwbare partner

Als opdrachtgever kunt u met een gerust hart zaken doen met Reuvers Uitzendbureau. Wij zijn namelijk aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddeling- en Uitzendbureaus), staan als NEN4400-1 gecertificeerde uitzendonderneming geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid. Tevens beschikken wij over een G-rekening.

NBBU
De NBBU is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen en behartigt de belangen van ruim 680 leden die werkzaam zijn op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie.

De NBBU is een actieve vereniging die zijn leden met raad en daad terzijde staat, waardoor zij zich richting hun opdrachtgevers als solide uitzendbureau kunnen profileren. Elk NBBU-lid wordt getoetst op vakkennis, op juiste toepassing van de NBBU-cao’s, op kwaliteit van de administratie en organisatie en op kennis van wetgeving. De intercedenten van een NBBU-uitzendonderneming zijn goed opgeleid en informeren uitzendkrachten volledig over cao-bepalingen en toepasselijke veiligheidsregels. Voor gespecialiseerde vragen op het gebied van cao’s, arbeidsrecht en (sociale) wet- en regelgeving schakelen wij indien nodig de specialisten in van de helpdesk van de NBBU. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum NBBU geregeld seminars voor kennisupdate en kennisuitbreiding.

NBBU-leden werken met de NBBU-cao, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten. Uniek aan de cao is dat uitzendkrachten voor een periode van 130 weken kunnen worden uitgezonden mét uitzendbeding. Voor u betekent dit dat er geen loonverplichting is wanneer er geen werk is. Met de speciale 65+ regeling wordt het voor uitzendkrachten mogelijk om de werkzaamheden flexibel bij u voort te zetten na 65-jarige leeftijd. Daarnaast hanteert de NBBU-cao vanaf dag één het loon dat in uw sector van toepassing is. Dit helpt ongelijkheid op de werkvloer tussen uw vaste medewerkers en uitzendkrachten te voorkomen.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. DS 40538398. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te lezen.

NEN 4400-1
Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Om te kunnen bepalen of een onderneming voldoet aan de eisen van de norm (conformiteiten), wordt de onderneming getoetst door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Stichting normering en arbeid

De Stichting Normering Arbeid beheert het NEN-register en certificeert uitleners en (onder)aannemers van werk met een betrouwbaarheidskeurmerk. Zij geeft daarbij aan dat de ingeschreven ondernemers hun (personeels)administratie op orde hebben, de belastingen en premies op tijd betalen én dat de via hen ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Het register beoogd aan te geven dat indien uitsluitend wordt samengewerkt met gecertificeerde ondernemingen het risico in het kader van de Wet Keten aansprakelijkheid (WKA) wordt beperkt.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

Reuvers Uitzendbureau voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Klik hier.

VCU 2011/05

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is ontstaan uit de norm VCA Veiligheid en Gezondheid Checklist Aannemers. De aannemers hadden namelijk de behoefte, bij inlenen van externe medewerkers, om zeker te stellen dat deze externe medewerkers aan dezelfde eisen voldoen als de interne medewerkers.

De Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties is bedoeld voor uitzendorganisaties die personen detacheren aan VCA gecertificeerde bedrijven, zoals aannemers en bouwbedrijven. Dit kunnen tevens bedrijven zijn die activiteiten hebben in een risicovolle omgeving zoals bijvoorbeeld de petrochemie of de wegenbouw.


Reuvers Uitzendbureau voldoet als een van de eerste bureaus in Nederland aan de allernieuwste VCU norm 2011/05!G-rekening

Een G-rekening kan u beschermen tegen aansprakelijkstelling. Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel kunt u als inlener gevaar lopen aansprakelijk gesteld te worden voor betaling loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (inlenersaansprakelijkheid). Indien de uitlener, degene van wie u tijdelijk personeel betrekt, een G-rekening heeft, dan kunt u zich daarmee beschermen tegen aansprakelijkstelling. De G-rekening is een Geblokkeerde rekening van de uitlener van personeel. Door betaling van een deel van de facturen door de inlener van personeel op de G-rekening van de uitlener, is de inlener beschermt tegen aansprakelijkstelling voor loonbelasting en verschuldigde premies indien de uitlener deze niet afdraagt aan de Belastingdienst en UWV. De mogelijkheden voor de G-rekening komen voort uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is ontstaan om fraude met betaling van loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen  te voorkomen. Het zegt niets over de verantwoordelijkheid van de geleverde diensten. Dergelijke zaken worden vastgelegd in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.

Reuvers Uitzendbureau is in het bezit van een G-rekening, geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer 8194.79.913.